ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ - ಬೆಳಗಾವಿ

 

 

line decor
  
ಸಹಾಯ ವಾಣಿ :0831-2565555 8.00AM TO 8.00 PM-18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-4408 ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು
line decor
 

       
 
   
 

 
 
ವಿಧಾನಸಭಾವಾರು ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ (ಮತದಾರ-ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತ)

........

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಹೆಸರು
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಯೋಜಿತ 2018)
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹ ಮತದಾರ( ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕದಂದು - 01-01-2017)
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತದಾರರ ಅನುಪಾತ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಪುರುಷ
ಸ್ತ್ರೀ
ಒಟ್ಟು
ಪುರುಷ
ಸ್ತ್ರೀ
ಇತರೆ
ಒಟ್ಟು
ಪುರುಷ
ಸ್ತ್ರೀ
ಒಟ್ಟು
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
1
೦೧-ನಿಪ್ಪಾಣಿ
150940
148377
299303
103947
100871
5
204823
68.87
67.98
68.43
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
2
೦೨-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ
146978
143057
290028
103599
100802
12
204413
70.49
70.46
70.48
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
3
೦೩-ಅಥಣಿ
157207
152625
309827
106925
100448
11
207384
68.02
65.81
66.94
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
4
೦೪-ಕಾಗವಾಡ
136178
131217
267395
91928
85680
12
177620
67.51
65.30
66.43
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
5
೦೫-ಕುಡಚಿ
136091
131491
267581
89544
83789
20
173353
65.80
63.72
64.79
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
6
೦೬-ರಾಯಬಾಗ
141598
136862
278459
97437
89963
15
187415
68.81
65.73
67.30
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
7
೦೭-ಹುಕ್ಕೇರಿ
140305
138396
278686
95197
94112
7
189316
67.85
68.00
67.93
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
8
೦೮-ಅರಭಾವಿ
170020
169272
339266
112805
112755
15
225575
66.35
66.61
66.49
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
9
೦೯-ಗೋಕಾಕ
166018
166740
332725
115938
118861
16
234815
69.83
71.29
70.57
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
10
೧೦-ಯಮಕನಮರಡಿ
134618
135768
270356
91033
91436
9
182478
67.62
67.35
67.50
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
11
೧೧-ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ
161837
159753
321572
112400
113014
34
225448
69.45
70.74
70.11
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
12
೧೨-ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ
150437
148069
298491
115001
112433
67
227501
76.44
75.93
76.22
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
13
೧೩-ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
163466
156654
320126
115547
112257
18
227822
70.69
71.66
71.17
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
14
೧೪-ಖಾನಾಪುರ
142660
140668
283313
104772
97797
9
202578
73.44
69.52
71.50
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
15
೧೫-ಕಿತ್ತೂರ
133870
132909
266760
92767
90261
7
183035
69.30
67.91
68.61
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
16
೧೬-ಬೈಲಹೊಂಗಲ
130617
128287
258892
90564
88582
3
179149
69.34
69.05
69.20
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
17
೧೭-ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ
141016
139213
280213
93944
91859
1
185804
66.62
65.98
66.31
೦೧-ಬೆಳಗಾವಿ
18
೧೮-ರಾಮದುರ್ಗ
143001
140807
283793
99073
94673
12
193758
69.28
67.24
68.27

........

 
  ...............