ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ - ಬೆಳಗಾವಿ

 

 

line decor
  
ಸಹಾಯ ವಾಣಿ :0831-2565555 8.00AM TO 8.00 PM-18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು-4408 ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು
line decor
 

       
 
   
 

 
 
ಮತದಾರರ್ ಅಂಕ

..a ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ

.aಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ

aಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

aನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

aನಿಮ್ಮ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

a ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮತಗಟ್ಟೆ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

 

 

........

 
  ...............    
 
 
 

 

...........